Home page > Vedení orchestru

Vedení orchestru

Velitel hudby - hlavní dirigent


podplukovník Jaroslav ŠÍP

pplk. Jarosla SIPNarodil se 24.3.1969 ve Varnsdorfu, okres Děčín. Díky svému otci se již od dětství zajímal o hudbu. Po ukončení základní školy se rozhodl studovat hru na trubku na Vojenské hudební škole Víta Nejedlého, dnešní Vojenské konzervatoři, v Roudnici nad Labem u profesora Jiřího Mandyse. Po jejím velmi úspěšném absolvování nastoupil v roce 1987 k Ústřední hudbě AČR jako hráč do sekce trumpet a postupně zde prošel orchestrálními funkcemi od orchestrálního hráče až po funkci koncertního mistra. Po celou dosavadní kariéru výkonného profesionálního vojenského hudebníka se neustále vzdělával, tříbil a rozvíjel svůj nepopiratelný talent: v roce 1994 vystudoval Pražskou konzervatoř v oboru trubka u profesora Bílka a poté začal studovat u profesora Jiřího Lhotského na Vojenské konzervatoři obor dirigování. Během studia se zúčastnil konkurzu na místo dirigenta Ústřední hudby AČR, byl úspěšný a od roku 1997 v této funkci působil. V roce 2000 ukončil studium dirigování a stává se zástupcem velitele ÚH AČR. V roce 2009 se stává velitelem hudby - hlavním dirigentem a v této funkci působí i v současné době. Při studiu dirigování se začal zajímat o instrumentaci pro velký dechový orchestr. Dnes instrumentuje i ty nejnáročnější symfonické partitury pro orchestr ÚH AČR a mj. též pro Brass Band ÚH AČR, na jehož výtečném zvuku, dramaturgii i nezaměnitelné podobě nese svou pečeť dirigentskou i aranžérskou. Jeho umělecký a dirigentský záběr je velmi široký, ale jeho doménou je především symfonický dechový orchestr, kde má možnost uplatnit veškeré své muzikantské záměry, představy a sny. Postupně v práci s orchestrem Ústřední hudby AČR vyzrál lidsky, umělecky, velitelsky i osobnostně a tak především v jeho osobě má dlouholetá a výjimečná tradice skvělých uměleckých šéfů, dirigentů a aranžérů v čele Ústřední hudby záruku dalšího pokračování.

 

Zástupce velitele hudby - dirigent

major Patrik SPINEK

mjr. Patrik SPINEKNarodil se 28.prosince 1976 v Praze. Hudbě se začal věnovat v šesti letech hrou na housle. Ve dvanácti letech věku se začal věnovat také hře na trubku B. Na tento nástroj vystudoval Vojenskou konzervatoř v letech 1991 - 1995. Ve čtvrtém ročníku zvolil jako druhý obor dirigování. Po vykonání maturitní zkoušky nastoupil k Posádkové hudbě Praha na místo hráče na křídlovku. V letech 1997 - 2000 studoval na konzervatoři Jaroslava Ježka obor trubka B se zaměřením na jazz a improvizaci. Od roku 2000 studoval obor dirigování u pana MgA. Jiřího Lhotského. V roce 2005 vyhrál výběrové řízení na místo dirigenta Posádkové hudby Praha. Od roku 2007 působí jako dirigent Ústřední hudby AČR. Jako dirigent preferuje romantickou tvorbu českých i světových skladatelů.

 

 

 

Vedoucí dirigent

major Josef KUČERA

kpt. Josef KučeraNarodil se 23.října 1975 v Praze. Po absolvování základní školy získal hudební vzdělání nejprve na Pražské konzervatoři – obor trubka (Prof.Vaigl), později také dirigování (prof.M.Košler, prof.M.Němcová). Ve studiu dirigování pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u profesora R.Elišky a F.Vajnara. Od roku 2004 působil na Pražské konzervatoři jako korepetitor, asistent dirigenta Symfonického orchestru Pražské konzervatoře a vedoucí souboru dřevěných dechových nástrojů. Vedle toho působil jako sbormistr sboru Gymnázia Na Zatlance a Pěveckého sboru ČVUT. V sezóně 2008/2009 hostoval jako dirigent a sbormistr v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. V roce 2012 uspěl ve výběrovém řízení a nastoupil na místo dirigenta Ústřední hudby AČR. Dne 1.7.2016 byl jmenován do hodnosti majora a ustanoven do funkce vedoucího dirigenta ÚH AČR. 

 

Dirigent

kapitán Roman HANZLÍK

kpt. Roman Hanzlík Narodil se 9. března 1974 v Chomutově. V deseti letech mu jeho otec půjčil trubku a stala se mu osudná. Po skončení základní školní docházky úspěšně složil na stejný nástroj talentové zkoušky na státní Konzervatoři v Teplicích v Čechách, kterou absolvoval v roce 1994. V době 1992-94 byl členem Krušnohorského divadla v Teplicích v Čechách a příležitostně hostoval v Severočeské filharmonii. Ještě toho roku vykonal konkurs do Posádkové hudby v Karlových Varech, kde působil 10 let jako 1. trumpetista. Po jejím zrušení byl přeložen k letecké vojenské hudbě v Hradci Králové. V tomto období si rozšířil hudební vzdělání o klasické dirigování na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem u p. MgA. Jiřího Lhotského. Po jejím dokončení dále studoval na Univerzitě Hradec Králové Pedagogickou fakultu – obor sbormistrovství (prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc., Mgr. Jiří Skopal, Ph.D. a PaedDr. Dana Ludvíčková) a hudební výchova. V roce 2010 úspěšně vykonal konkurs na křídlovku do Ústřední hudby AČR. Od 1.7.2016 byl jmenovaný na funkci dirigenta ÚH AČR s hodností kapitána.

Nahoru