Home page > Brass Band

Brass Band

Brass Band vznikl u ÚH AČR v polovině devadesátých let minulého století z předních sólistů a hráčů žesťových sekcí pod vedením tehdejšího velitele hudby a hlavního dirigenta plukovníka Karla Bělohoubka, který pro tento soubor instrumentoval a zároveň s ním i nastudoval velké množství skladeb různých žánrů. Na konci devadesátých let jeho pozici uměleckou, dirigentskou i aranžérskou postupně přebíral tehdejší dirigent a dnešní velitel hudby podplukovník Jaroslav ŠÍP. Těleso tvoří nejčastěji 11 hudebníků – hráčů na žesťové nástroje: 3 trubky, 2 lesní rohy, 2 tuby, 2 pozouny, 1 tenor, tympány (bicí nástroje). Při některých koncertech s tělesem aktivně vystupuje též naše sólistka na harfu.

Během více jak 15-ti let své koncertní existence se tento profesionální soubor vyprofiloval v jedinečné koncertní těleso, které se na veřejnosti prezentuje zejména skvělou (nezřídka virtuózní) interpretací mistrovských děl autorů všech žánrů a období, mimořádně kultivovaným projevem a nenapodobitelným zvukem. Základem je nejen jedinečné mistrovství všech hráčů a virtuózní využití jejich interpretačních schopností v nově vytvářených partiturách, ale také všudypřítomná spontaneita a radost hudebníků z „prostého“ muzicírování.

Jako součást svých koncertů uvádí Brass Band jednotlivé instrumentální sólisty ve skladbách světových mistrů a také v populárních skladbách v netradičním zpracování. Divácky úspěšná jsou všechna jeho koncertní vystoupení (byť různě dramaturgicky zaměřená), ale v posledních letech stoupá obliba zejména chrámových koncertů, ale kupodivu též „netradičních“ akcí tanečního charakteru, různá společenská setkání, slavnostní večeře apod.Brass Band 3

V současné době je tento soubor bohatě využíván při mnoha koncertních reprezentačních akcích Armády České republiky doma i v zahraničí. V jeho repertoáru nechybí úpravy klasických mistrovských děl od baroka po současnou hudbu a nové úpravy různých populárních skladeb. Je doménou však zůstává interpretace proslulých děl „vážné“ literatury v koncertně virtuózních úpravách pro žesťové harmonie.

  

Nahoru