Home page > Big Band

Big Band

Big Band ÚH AČR vznikl v roce 1995 jako samostatné hudební těleso, jehož repertoár je zaměřen na oblast taneční, zábavné a populární hudby. Bezprostředním impulsem pro založení Big Bandu byl vzrůstající zájem a potřeba ze strany Armády České republiky zabezpečit akce tanečního, zábavného a plesového charakteru. Těleso vzniklo spontánně z řad členů Ústřední hudby AČR a od svého vzniku vystoupilo na bezpočtu akcí doma i v zahraničí. Mimo Českou republiku Big Band vystoupil např. ve Francii, Spolkové republice Německo, Rakousku, Švýcarsku aj.

V současné době je tento velký taneční orchestr klasického typu plně využíván na reprezentačních akcích AČR, jako jsou plesy, různá společenská a slavnostní setkání z úrovně MO nebo GŠ apod. V jeho repertoáru nechybí klasické taneční a jazzové skladby, rokenroly, instrumentální sóla a celá škála skladeb a písní soudobé české i světové populární hudby. Je doménou však zústává interpretace proslulých melodií swingové éry.

S velkým tanečním orchestrem ÚH AČR spolupracuje a vystupuje celá řada známých osobností naší populární scény. Za všechny jmenujme např. Petru Janů, Báru Basikovou, Leonu Machálkovou, Bohuše Matůše a Pavla Vítka. Vedoucím tělesa je od jeho založení kapitán Jaromír Kalců – přední sólista Ústřední hudby AČR (trubka, křídlovka). Jako dirigent spolupracují s tělesem velitel hudby – hlavní dirigent podplukovník Jaroslav Šíp.

 

Big Band 2 Big Band 1 

 

 

 

 

Nahoru